Esaus hustrur i Bibeln

6Esau fick veta att Isak hade välsignat Jakob och skickat honom till Paddan Aram för att ta sig en hustru där. Han hade välsignat honom och befallt: ”Du får inte ta en kanaaneiska till hustru”, 7och Jakob hade lytt sin far och mor och begett sig till Paddan Aram. 8Då förstod Esau hur illa hans far Isak tyckte om de kanaaneiska kvinnorna. 9Han gick därför till Ismael och tog till hustru – utöver de hustrur han redan hade – Machalat, dotter till Abrahams son Ismael och syster till Nevajot.