Er Herre är inte enögd

´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stod upp och prisade Allâh som sig bör. Därefter nämnde han ad-Dadjdjâl och sade: ”Jag skall säga en sak till er som en profet aldrig har sagt till sitt folk: Ni skall veta att han är enögd och att Allâh inte är enögd.”1

I Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förklaring ”Allâh är inte enögd” finns ett bevis för att Allâh ser med Sina två ögon, något den enögde inte gör.

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om ad-Dadjdjâl:

”Han är enögd och krullhårig, men er Herre är inte enögd.”2

1al-Bukhârî (3337) och Muslim (2931).

2at-Tabarânî (11711) och Ahmad (2853).