Epileptiskt anfall under fastan

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
Källa: https://binbaz.org.sa/mat/20167

 

Fråga: Vad säger ni om dem som får epileptiskt anfall?

Svar: Om de fastar när de får epileptiskt anfall, är det precis som en sömn. Det påverkar inte dem. Deras fasta är korrekt.

Skulle de däremot vara medvetslösa ett helt dygn, anses de vara som de andra som inte är vid sitt sinne. Deras fasta är ogiltig, de är inte ålagda något och de är inte ålagda att ta igen dagen.

Om personen skulle förlora sitt sinne eller få ett epileptiskt anfall mot slutet av natten och vakna upp nästa natt, är han inte ålagd att fasta. Så är fallet även med sömnen till skillnad från medvetslösheten.