Epilepsimedicin med anestetiska preparat

Fråga: Jag lider av epilepsi och lov och pris tillkommer Allâh. Jag får epileptiska anfall till och från. Läkaren råder mig att ta tabletter så att kroppen kan dilatera1. Jag har dock hört att de innehåller förbjudna preparat för att de är anestetiska. Tar jag inte dem blir jag sjuk.

Svar: Om medicinen gagnar henne så att hennes epilepsi reduceras eller försvinner helt är den okej. Om den anestetiska medicineringen får hennes kropp att dilatera är det för hennes eget bästa. Det skadar inte henne. Om läkarna säger att medicinen är nyttigare för henne och att den inte kommer att ge henne biverkningar i framtiden, är den okej. Enligt dem är denna lilla mängd av anestetiska preparat inte berusande. De bara dilaterar kroppen. Det fordrar inget förbud och i synnerhet inte med tanke på att medicinen har större fördel än nackdel. Skulle medicineringen däremot kunna medföra biverkningar på kroppen är den inte lovlig. I detta fall råds hon att härda med sin sjukdom. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) belönar de tålmodiga.