Epidemier och könsintegration

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

at-Turuq al-Hukmiyyah, sid. 724

Då prostituerade kvinnor befläckat Mûsâs militäranläggning och oanständighet blivit ett faktum, sände Allâh (ta´âlâ) pesten till dem varpå 70.000 människor dog på en dag. Historien är allom bekant i Qur’ân-tolkningarna.

En av de största orsakerna bakom allmän död är mycken otukt till följd av att kvinnor blandas fritt med män och uppträder felklädda och förskönade. Om makthavarna bara visste hur destruktiv inverkan sådant uppförande har på jordelivet och medborgarna – för att inte tala om religionen – skulle de förbjudit det å det hårdaste. Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”När otukt och ränta präglar en stad, låter Allâh den gå under.”1

1Djâmi´-ul-Bayân (8/98) och at-Tamhîd (20/307).