Enstämmig Qur’ân-läsning för inlärningens skull

Fråga: Vad är domen för enstämmig Qur’ân-läsning i kör för att memorera den?

Svar: Det går inte om det är för läsningens skull. Var och en skall läsa för sig. Dock är det okej om det är för inlärningens skull där läraren läser en vers och de enstämmigt upprepar för att lära sig.