Enstämmig bön i ´Arafah

Fråga: En person som är i ´Arafah åkallar medan människor säger ”Âmîn” enstämmigt. Är det tillåtet?

Svar: Nej. Var och en åkallar för sig själv. Det finns inget behov av enstämmiga böner eller ”Âmîn”.