Ensamstående kvinna tar taxi till jobbet

Fråga: Jag har utvandrat från det otrogna landet till det islamiska landet utan make eller familj. Jag är tvungen att arbeta utomhus eftersom ingen försörjer mig. Får jag åka taxi själv för att arbeta och försörja mig själv?

Svar: Nej. Det är enrum. En man får inte vara ensam med en främmande kvinna:

”En man är inte ensam med en kvinna utan att Satan är den tredje.”1

Enrum är inte tillåtet. Hon får åka med någon annan passagerare.

1at-Tirmidhî (1171).