Ensam ser nymånen till Shawwâl

Fråga: Om jag är ensam om att se nymånen till Shawwâl och mitt land låter bli att kungöra det. Skall jag låta bli att fasta dagen därpå och hålla ´Îd medan resten av landet fastar? Jag följer hadîthen:

”Fasta när ni ser den och bryt fastan när ni ser den.”

Eller skall jag fasta med landet?

Svar: Den som är ensam om att se nymånen till Shawwâl måste fortsätta fasta, säger de lärda. Nymånen till Shawwâl bekräftas via minst två vittnen. Andra lärda menar att han får äta och dricka hemligt. Den första åsikten är Imâm Ahmads (rahimahullâh) rättsskolas kända åsikt.