Ensam ser nymånen till Ramadhân

Fråga: En person är ensam om att se nymånen. Vad åligger honom?

Svar: Den som är ensam om att se nymånen är skyldig att meddela myndigheterna det och vittna. Om domaren är nöjd med vittnet fastställs Ramadhân. Och om hans vittnesmål avslås, säger vissa lärda att han själv måste fasta ty han är övertygad om nymånen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Fasta när ni ser den och bryt fastan när ni ser den.”

Han har ju sett den.

Andra lärda menar att han inte behöver fasta eftersom fastan hålls och bryts med människorna. Det är bättre att han är med samlingen än ensam och udda.

Somliga menar att han måste fasta hemligt därför att han har sett nymånen. Han skall fasta hemligt för att inte visa opposition mot samlingen.