Ensam resenär

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (1/131-132)

62 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En passagerare är en djävul, två passagerare är två djävlar och tre är en karavan.”

Rapporterad av Mâlik, via honom Abû Dâwûd och at-Tirmidhî, al-Hâkim, al-Bayhaqî, Ahmad och al-Khatîb i ”Târîkh Baghdâd” via ´Amr bin Shu´ayb som rapporterade från sin fader som rapporterade från sin fader som rapporterade från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). al-Hâkim och al-Bayhaqî fick även med anledningen bakom hadîthen:

”En man återvände från en resa varpå Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frågade honom: ”Vem reste du med?” Han svarade: ”Jag reste inte med någon.” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”En passagerare är en djävul, två passagerare är två djävlar och tre är en karavan.”

Hadîthen förbjuder muslimen att resa ensam och med ytterligare en resekamrat, ty hadîthen kallar båda för djävlar, det vill säga trotsiga. Som Allâh (ta´âlâ) sade:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ

”SÅ HAR Vi också låtit varje profet mötas av fiendskap från djävlar bland människor och djinner.”1

Det vill säga trotsiga människor och djinner, sade al-Mundhirî. at-Tabarî sade:

”Hadîthen består av avskräckning, etikett och vägledning, eftersom den ensamme resenären kan drabbas av ensamhet. Det är dock inte förbjudet. En person som beger sig ensam ut i vildmarken eller övernattar ensam i ett hus riskerar att drabbas av rotlöshet och vemod. Framför allt om han lider av nedriga tankar eller svagt hjärta. Faktum är att människor varierar. Avskräckningen är i förebyggande syfte. Således är det föraktfullt att resa ensam och mindre föraktfullt att resa med en till.”2

Förmodligen syftar hadîthen på resor genom öken och vildmarker där knappt någon människa syns till. Till följd därav berör hadîthen inte dagens resor via den moderna infrastrukturen – och Allâh vet bättre.

16:112

2Faydh-ul-Qadîr av al-Munâwî.