Ensam om att se nymånen till Shawwâl

Fråga: En person är ensam om att se nymånen till Shawwâl. Får han avbryta fastan på egen hand?

Svar: Han skall både inleda fastan och avsluta fastan tillsammans med muslimerna. En personlig beskådning som inte anammas på ett legitimt sätt är värdelös.