Ensam kvinna utgör en rad

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/198)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

78 – Kapitel om att en ensam kvinna utgör en rad

727 – ´Abdullâh bin Muhammad berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från Ishâq, från Anas bin Mâlik som sade:

Hemma hos oss bad jag och en faderlös pojke bakom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), och min moder Umm Sulaym bakom oss.”

al-Bukhârîs rubricering innebär att en ensam kvinna utgör en rad om det inte finns någon annan kvinna som ber bredvid henne. Hon själv utgör alltså en rad, vilket betyder att hon inte behöver sluta sig till männens rad.