Ensam kvinna dör bland män

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/460-461)

647 – Jag frågade min fader om en ensam kvinna som dör bland män. Han svarade:

Det ska göras Tayammum på henne. Den som tar på sig uppgiften ska klä sin hand i tyg, slå på jord och göra Tayammum på henne.”