Ensam bakom rad

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/377)

539 – Jag frågade min fader om en man som ber ensam bakom en rad. Han svarade:

Han får ta om bönen. Jag följer hadîthen i vilken profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde Wâbisah bin Ma´bad att ta om bönen1.”

1Ahmad (4/228).