Enrum upphör inte med barn

Fråga: Jag är en fyrbarnsmamma. Det äldsta barnet är en sexårig flicka. Får jag åka inne i stan med en manlig chaufför tillsammans med mina barn?

Svar: Enrum upphör inte med någon annan än en könsmogen person, man som kvinna. Enrum upphör alltså inte med barn.