Enligt dem var profeten okunnig om Qur’ân-versers betydelser

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Hamawiyyah, sid. 28

Vad den tredje grupp som gick efter okunskap beträffar, består de av en stor mängd människor som säger sig följa Sunnah och Salaf. Enligt dem visste sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte vad egenskapsrelaterade verser betydde. Djibrîl (´alayhis-salâm) och de första följeslagarna visste inte heller. De menar att bara Allâh vet vad de betyder, trots att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uttalade dem först. Utifrån deras dogm sade han något han saknade kunskap om. Dessa människor tror att de följer Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ

… dess innersta mening känner ingen utom Allâh.”1

Faktum är att många från Salaf stannade upp vid:

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ

… dess innersta mening känner ingen utom Allâh och de vilkas kunskap är fast och djupt rotad.”2

Stannandet är korrekt, men dessa människor gör ingen skillnad på ett tals betydelse och dess tolkning och vetskap om dess innersta mening som enkom Allâh (ta´âlâ) har vetskap om. Felaktigt tror de att tolkningen (التأويل) i Allâhs omnämnda tal är densamma som brukas av senare generationer.

13:7

23:7