Enkel islam

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Sharh-us-Sunnah (1/81)

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Och Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter i religionen.”1

Det vill säga att Han inte har försvårat för er Sina domar i den bemärkelse att Han ålägger er något som ni inte klarar av att efterleva.

122:78