Enkel islam

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (887)

Titta hur föreskriften förenklar sakfrågan så att till och med beduiner och herdar kan förstå den. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vatten är renande; inget kan orena det.”1

Förutom, vilket muslimerna är enade kring, om någon av vattnets tre egenskaper ändras: dess smak, dess utseende som du kan se eller dess lukt som du kan känna. Så fungerar föreskriften:

يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

”Allâh vill göra det lätt – inte tungt – för er.”2

´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Tala med människorna om det som de känner till. Vill ni att de beljuger Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?”3

1Abû Dâwûd (66), at-Tirmidhî (66), an-Nasâ’î (326) och Ahmad (10735).

22:185

3al-Bukhârî (129).