Enighet om Tabdî´ är al-Halabîs princip

Fråga: Krävs det en enighet för att anse en person vara en innovatör?

Svar: Nej. Det är en innoverad princip. Den är en av al-Halabîs principer. Om en lärd bevisar att en person är en innovatör och fastställer att han har fått reda på sanningen, via diskussion eller via något alla vet är en innovation, räcker det. Att det skall råda enighet om det saknar grund hos Salaf.

Dessa människor vill dock få Ahl-ul-Bid´ah att skina och täcka deras pinsamheter, brister och skandaler.