Enighet om slavinnans hadîths autenticitet

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Dha´îf-ul-Adab al-Mufrad, sid. 11

En annan grupp angripande människor försvagar autentiska hadîther ignorant bara för att de inte är överensstämmande med deras sekteriska dogmer. Må Allâh förskona muslimerna från deras ondska. Bland dem finns den där as-Saqqâf som försvagar slavinnans hadîth1 vars autenticitet memorerande imamer är enade om.

1Mu´âwiyah bin al-Hakam (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag hade får mellan Uhud och al-Djawâniyyah som vallades av min slavinna. En dag kom en varg och tog ett lamm från henne. Jag är ju en vanlig människa och blir arg precis som alla andra människor. Jag lyfte på min hand och gav henne en smäll. Därefter gick jag till Allâhs sändebud. Jag såg väldigt allvarligt på det varpå jag sade: ”Allâhs sändebud! Skall jag inte frige henne?” Han sade: ”Hämta henne till mig istället.” Hon fördes fram till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varvid han sade till henne: ”Var är Allâh?” Hon svarade: ”Allâh är ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag då?” Hon svarade: ”Du är Allâhs sändebud.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är förvisso troende.” (Muslim (537))