Enighet om att uppror mot makthavarna är förbjudet

Det finns fler bevis som bevisar att det är obligatoriskt att lyssna till och lyda den muslimske makthavaren och att det inte är tillåtet att göra uppror mot honom så länge han är muslim och förrättar bönen. Det är endast tillåtet att göra uppror mot honom om han hädar en klar och tydlig hädelse som Allâh har uppenbarat bevis för. Men även här skall muslimerna inte göra uppror mot den otrogne makthavaren om de inte är tillräckligt starka för att störta honom.

Detta är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära. De lärda från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är enade om att det är förbjudet att göra uppror mot muslimska makthavare oavsett om de är rättvisa eller orättvisa. Flera lärda har sagt att det råder samstämmighet om det.

Den som säger något annat har antagit innovatörernas åsikt. Ingen annan än Khawâridj och Mu´tazilah anser det vara tillåtet att göra uppror mot orättvisa makthavare. Vad Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah beträffar, följer de dessa bevis. Alla säger de att det är förbjudet med uppror med vapen såväl som med ord.