Enighet om att synder påverkar tron negativt

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Kitâb-ul-Îmân, sid. 316

Precis som följeslagarna, efterföljarna och resterande Salaf, sade även ash-Shâfi´î att synder påverkar trons fullkomlighet negativt. Till följd därav dementerar Lagstiftaren tron från angivna syndare, ty den samlade tron förblir inte samlad när den infekteras av synder. Däremot säger de antingen att grunden till tron förblir, att merparten av tron förblir eller också något annat. Med andra ord förblir en del av tron medan en annan uteblir. Således var Murdji’ah mer rädda för att bekräfta trons reducering än dess stigning, ty de anser att hela tron försvinner om en del av den försvinner.