Enighet om att paradiset och helvetet är skapade

at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

”Paradiset och helvetet är skapade och kommer aldrig att upphöra existera.”

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är enade om att paradiset och helvetet är skapade. Ty bevisen i Qur’ânen och Sunnah bevisar det. Varenda en som har läst eller hört den ädla Qur’ânen vet hur Âdam var i paradiset och sedan blev utförd ur det. Må Allâh benåda Ibn-ul-Qayyim som sade:

Följ med till Edens lustgårdar

som är våra första hem och däri finns tält1

Det finns många hadîther som bevisar att paradiset och helvetet existerar nu. I hadîthen om solförmörkelsebönen sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han hade sett både paradiset och helvetet.

1al-Mîmiyyah, sid. 260.