Enighet med olika dogmer

Fråga: Är det tillåtet att enas med folk som har olika dogmer?

Svar: Nej. Det finns ingen enighet om det råder oenighet inom dogmen. Enighet går endast om det råder oenighet inom Fiqh-frågorna och förgreningarna. Vad beträffar dogmen, så finns det ingen enighet med de vilsna.