Enighet med Ahl-ul-Bid´ah mot otrogna

Fråga: Vissa kallare kallar till ett närmande med Ahl-ul-Bid´ah som Râfidhah och Sûfiyyah för att ena samfundet och inte splittra det mot dess judiska och kristna fiende. Vad är domen för det?

Svar: Samfundet kan endast enas utmed sanningen som enade Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och deras efterträdare. Det är det som enar det senare samfundet. Imâm Mâlik (rahimahullâh) sade:

”Det enda som rättar till samfundets senare del är det som rättade till dess tidigare del.”

Det enda som enar samfundet är en sund troslära och en korrekt metodik och en sund väg.

Vad gäller att enas med olika trosläror, så är det omöjligt.