Enig fasta i det otrogna landet

Fråga: Vi har läst ditt utslag i ”Fatâwâ Islâmiyyah” om att beskådning i ett land ålägger inte andra länder att handla därefter. Gäller det även beskådningen av Dhûl-Hidjdjahs nymåne?

Svar: Nymånen uppenbaras olika från plats till plats, såväl i Ramadhân som annars. Domen är emellertid densamma överallt. Dock anser jag att människorna skall enas och dra åt samma håll. De skall rätta sig efter den islamiska ledningen i det otrogna landet. Det är – om Allâh vill – trots allt högt i tak i sakfrågan. Ty vissa lärda säger att när nymånen har beskådats i ett islamiskt land, oavsett kontinent, måste hela den islamiska världen rätta sig därefter.