Engelsk bilderbok i moskén

Fråga: Får jag ta in en engelsk bilderbok i moskén för att plugga i den?

Svar: Det är inte passande att det finns bilder i moskén. Hur skall änglarna komma in i en moské vari det finns bilder om de inte kommer in i ett hem vari det finns bilder? Du behöver inte plugga i moskén.