Energitillskott och rökning

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 277

Fråga: Vad är domen för energitillskott och rökning?

Svar: Mig veterligen är rökning skadlig; den skadar kroppen, religionen och ekonomin. Alltså är rökning förbjuden.

Vad energitillskott beträffar, kan jag inte ge någon dom om det. Ty jag vet inte vilka följder det medför. Om följderna är negativa, är de förbjudna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Ingen skada och ingen skadegörelse.”1

Jag har däremot hört att folk som tar energitillskott lider av koncentrationssvårigheter.

1Ibn Mâdjah (2340-2341). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (7517).