Endast Tawhîd korrigerar ett samhälle

Fråga: Förstör avguderiet det muslimska samhället och leder det till splittring och osämja?

Svar: Avguderiet förstör tvivelsutan det muslimska samhället. Det är bara Tawhîd som kan korrigera det muslimska samhället. När det består av avgudadyrkare uppstår osämja och splittring. Därav splittras samhället och enigheten. Inget förstör samhället så mycket som avguderiet.

Vissa säger att man inte skall varna för avguderiet, påpeka folks olika läror eller kalla till Tawhîd och splittra människorna. De är kallare och associeras med kallet. De säger att man inte skall tala om Tawhîd och att det splittrar människorna. Vad skall vi annars kalla dem till? Vad skall vi kalla dem till om inte till Tawhîd? Det finns inget annat. Det är obligatoriskt att uppmärksamma detta.