Endast styrka och hårdhet biter på dessa Hizbiyyûn

Du och andra måste veta att i denna prövning som du behandlar inleds bojkotten av dem som blåser liv i prövningar och störningar.

al-Maghrâwî föll i en långvarig prövning. Vi fördömde honom för den. Vi rådde honom och de lärda rådde honom. Vi hade mycket tålamod med honom. Han tog dock inte tillbaka sin falskhet. Sedan överraskade han oss med en konstighet. Han beordrade sina anhängare, som jag undervisade en längre tid, att bojkotta mig och mina lektioner och elever. De gjorde som han sade. De nöjde sig däremot inte med att bojkotta. De gick ännu längre och började orsaka prövningar och störningar bland Salafiyyûn i Saudiarabien och andra länder som Arabemiraten. Salafiyyûn klagade på dessa Hizbiyyûns provokationer och jag befallde dem att härda och ignorera dem. De har hållit på så i flera år nu. De lämnar inte sin falskhet. De blir bara värre och bekämpar Ahl-us-Sunnah på internet. Därtill har de slutit sig med Ahl-ul-Bid´a wadh-Dhalâl.

Därefter föll Abûl-Hasan och hans grupp i en värre och allvarligare prövning. Jag har klargjort den i flera böcker. Efter långa råd utan att ta till sig de lärdas råd och fortsatta falskheter, började de bojkotta oss. Trots allt det anklagar de Rabî´ och Salafiyyûn för klandervärd bojkott. Var är rättvisan och var är intellektet?

De rättvisa och kloka människorna måste veta att denna typ av människor som Salafiyyûn har prövats med gagnas inte av att behandlas mjukt och vänligt. Det är bara styrka som biter på dem. De hör till de mest omedgörliga och envisa människorna när det kommer till att hålla fast vid falskheten och prövningar. Trots det hittar de vem som skyddar dem och låtsas gråta för dem.