Endast Salafiyyûn följer Qur’ânen och Sunnah inom allt

Enligt det som vi har lärt oss och sett av dagens grupper som finns i världen, finns det ingen som försöker närma sig Qur’ânen och Sunnah bortsett från dem som kallar sig för Ahl-ul-Hadîth, Ansâr-us-Sunnah i vissa länder, Salafiyyûn i andra länder, Ahl-ul-Hadîth i somliga länder och så vidare.

Vad gäller dem som tillskriver sig andra grupper, argumenterar de inte med Qur’ânen och Sunnah inom samtliga aspekter av livet oavsett om de berör deras privatliv, offentliga liv, tankesätt, politik och dylikt. Vi kan inte se att de har någon som alltid påpekar Qur’ânen och Sunnah bortsett från orden:

”Vi följer Qur’ânen och Sunnah.”

Alla säger detta, men ge oss bevis för att ni följer Qur’ânen och Sunnah. De kommer inte att kunna ge något svar.