Endast män får besöka gravarna

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâhs förbannelse vilar över kvinnorna som besöker gravarna och de som gör dem till böneplatser och sätter ljus på dem.”1

Hadîthen är rapporterad av författarna till Sunan-böckerna. Att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnorna som besöker gravarna bevisar att kvinnan inte får besöka gravplatser. Det är bara män som får besöka gravplatser. Förbannelsen bevisar också att kvinnans gravbesök är en stor synd.

1Abû Dâwûd (3236) och at-Tirmidhî (320). at-Tirmidhî sade: ”Ibn ´Abbâs hadîth är god.” Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (5109).