Endast kvinnor spelar tamburin

Publicerad: 2010-06-11
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (41)

 

Det verkar som om du vill fråga vad beviset är för att det är förbjudet för männen att spela tamburin? Vi måste förstå Qur’ânen och Sunnah utmed Salafs metodik. Tamburin är tillåtet att spela vid specifika tillfällen som bröllop. Vem brukade spela tamburin förr i tiden? Var det kvinnor, män eller bådadera? Om du refererar till frågan, ser du att handlingen endast utfördes av kvinnor och inte av män. En handlings praktik tolkar och begränsar en text som kan förstås på ett allmännare sätt. Om då handlingen praktiseras på ett begränsat sätt, är det inte tillåtet för oss att utvidga den.