Endast islam ärar kvinnan

Vi hör ofta hur syndiga röster skäller att islam kränker kvinnans rättigheter, förtrycker henne, berövar henne på hennes frihet, gör en skillnad mellan henne och mannen och andra översatta begrepp som skrivs av islams fiender mot islam. Detta säger endast två sorters personer:

1 – En naiv ignorant. Han hör folket säga något och efterapar dem. Han är deras språkrör som förkunnar deras ord. Han har ingen kunskap om vad han säger och sprider. Han vidarebefordrar helt enkelt bara det som sägs och säger något som han saknar kunskap om.

Många som saknar kunskap om religionen faller offer för detta, framför allt utbildade kvinnor som saknar islamisk utbildning eller också okunniga kvinnor som bara efterapar andra okunnigt. Den här målgruppen är vilsen och vilseledande. Ty den är okunnig samtidigt som den är okunnig om att den är okunnig. Han hamnar under poetens ord:

Om du inte vet att du inte vet

så är det en okunnighet staplad på en annan

2 – En konspirerande person som konspirerar och smider planer mot islam och muslimerna. Han vill förstöra deras religion och karaktär genom att förstöra deras familjer. Han är påverkad av islams fiender och tillämpar deras strategi för att bekriga islam.

Dessa två målgrupper skäller dessa syndiga skällsord för att vilseleda var de än befinner sig. Många ignoranta muslimska kvinnor har fallit för det i tron om att det är till deras fördel. Således har de slutit sig till denna propaganda. Så blir den sortens muslimska kvinna orättvist inställd till sin religion och islam. Så anklagar hon religionen för att den förtrycker henne. Så tycker hon om islam som har upphöjt henne om hon bara visste och förstod. Var är förståelsen hos de flesta kvinnorna?

Den utbildade muslimska kvinnan är skyldig att studera sin religion så att hon kan veta hur islam förhåller sig till kvinnan och ärar henne, inte efterapa allt som sägs. Samtidigt skall hon också veta vad de utländska lagarna, däribland de franska, består av så att hon kan veta hur de förhåller sig till kvinnan. Därefter skall hon även veta hur värdelös och betydelselös kvinnan var i världens ögon innan islam. Endast islam har ärat kvinnan.