Endast han vågar sig på magi

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/190)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ

”Men dessa två undervisade ingen utan att först säga: ”Vi är bara en prövning och en frestelse; häda därför inte!”1

Qatâdah sade:

”Han befallde dem att inte undervisa någon förrän de sagt: ”Vi är bara en prövning och en frestelse; häda därför inte!”

Det vill säga något som vi har prövats med. as-Suddî sade:

”Om de besöktes av en person som ville lära sig magi, sade de till honom: ”Häda inte. Vi är bara en prövning.” Om han vägrade sade de till honom: ”Hämta aska och urinera i den. Då han gjorde det gick ett ljus ut ur honom och steg upp mot himlen. Det var hans tro. Samtidigt uppstod en svart gestalt i form av rök som gick in i honom. Det var Allâhs vrede. Först efter att de förvarnat honom om det lärde de honom magi. Det är betydelsen av Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ

”Men dessa två undervisade ingen utan att först säga: ”Vi är bara en prövning och en frestelse; häda därför inte!”

Sunayd berättade via Hadjdjâdj, från Ibn Djuraydj som sade i samband med samma vers:

”Endast en hädare vågar sig på magi.”

12:102