Endast han lär sig magi

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/190)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ

”Men dessa två undervisade ingen utan att först säga: ”Vi är bara en prövning och en frestelse; häda därför inte!”1

Flera argumenterar med denna vers för att beskylla den som studerar magi för otro. Ett annat bevis är den hadîth som rapporteras av Hâfidh Abû Bakr al-Bazzâr: Muhammad bin al-Muthannâ berättade för oss: Abû Mu´âwiyah underrättade oss, från al-A´mash, från Ibrâhîm, från Hammâm, från ´Abdullâh som sade:

”Den som går till en siare eller en magiker och tror på det han säger, har hädat det som har uppenbarats för Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Berättarkedjan är autentisk och intygas från flera håll.

12:102