Endast hälsning på bekanta bevisar svag tro

al-Bukhârî sade:

28 – Qutaybah berättade för oss: al-Layth berättade för oss, från Yazîd bin Abî Habîb, från Abûl-Khayr, från ´Abdullâh bin ´Amr som berättade att en man frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Vilken islam är bäst?” Han svarade: ” Bjud på mat och ge fredshälsningen till den du känner och inte känner.”

Du skall alltså hälsa på den du känner och den du inte känner. Att ge honom fredshälsningen betyder att du säger ”as-Salâmu ´alayk”.

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord ”… och ge fredshälsningen till den du känner och inte känner” är inte allmänna. De gäller inte personen som du inte får inleda fredshälsningen till, som judarna, de kristna och andra otrogna.

Hadîthen bevisar att det hör inte till islam att endast hälsa på bekanta. Den rentav tyder på personens nedsatta islam. En person skall hälsa på bekanta och obekanta så länge de förtjänar att få den första fredshälsningen.