Endast för kvinnor

Fråga: Ni nämnde att ett giftermål tillkännages via tamburin. Är det bara kvinnor som får slå på tamburin eller gäller det även männen?

Svar: Nej, inte män. Endast kvinnor får slå på tamburin. Därtill skall de vara på en plats där männen inte kan höra deras röster. De skall inte lyssna på bandspelare eller bruka högtalare så att de hörs.