Endast ett fåtal tar profetens väg

Till Satans märkliga konspiration är att han undersöker människan för att veta i fall hon tenderar till djärvhet och mod eller passivitet och svaghet. Om han ser att hon är passiv och svag, kommer han till henne för att försvaga hennes intresse och vilja till det befallda och få henne att se det som besvärligt och ta lätt på att avstå från det. Till sist lämnar hon det helt eller så tar hon lätt på det och slarvar med det.

Och om han ser att hon är djärv och har ett starkt intresse, intalar han henne att hon inte gör tillräckligt av det befallda, att det är otillräckligt och att hon måste göra mer än så.

Så den första människan intalar han underdrift medan han intalar den andra människan överdrift. Vissa av Salaf sade:

”Det finns inte order från Allâh (ta´âlâ) utan att Satan bemöter den på två sätt: överdrift eller underdrift. Han bryr sig inte om vilket som tillämpas.”

De flesta faller i underdrift eller överdrift. Ytterst få människor är stadiga på vägen som togs av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare.

Vissa hamnade i underdrift så att de slarvade med reningens plikter medan andra hamnade i överdrift och fick tvångstankar.

Vissa hamnade i underdrift och lät bli att betala obligatorisk allmosa medan andra gav bort allt och började bero på andra och tigga i stället.

Vissa hamnade i underdrift och avstod från mat, dryck och kläder så att de skadade sina kroppar och hjärtan medan andra hamnade i överdrift och tog mer än vad de behövde så att även de skadade sina kroppar och hjärtan.

Vissa hamnade i underdrift och dödade profeterna och deras anhängare medan andra hamnade i överdrift och började dyrka dem.

Vissa hamnade i underdrift och tog avstånd från människor och goda handlingar som fredagsbönen, samlingsbönen, djihâd och studierna medan andra hamnade i överdrift och blandade sig med orättfärdiga, trotsiga och syndiga människor.

Vissa hamnade i underdrift och lät bli att slakta fåglar och lamm till mat medan andra föll i överdrift och började spilla oskyldigt blod.

Vissa hamnade i underdrift och vände kunskapen ryggen medan andra hamnade i överdrift och lärde sig utan att efterleva kunskapen.

Vissa hamnade i underdrift och nöjde sig med att äta örter och växter från vildmarken medan andra hamnade i överdrift och började äta olovlig mat.

Vissa hamnade i underdrift och vände Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah ryggen genom att avstå från giftermål medan andra hamnade i överdrift och förbud.

Vissa hamnade i underdrift och behandlade de lärda och rättfärdiga respektlöst och ignorerade dem medan andra hamnade i överdrift och dyrkade dem.

Vissa hamnade i underdrift och struntade helt i vad de lärda sade medan andra hamnade i överdrift och följde deras ändrade påbud och förbud och prioriterade dem före Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) autentiska och konkreta Sunnah.

Vissa hamnade i underdrift och sade att Allâh varken vill eller skapar skapelsens handlingar och att de handlar utom Hans vilja och förmåga medan andra hamnade i överdrift och sade att skapelserna gör ingenting, att det är Allâh som handlar och att slavarna saknar förmåga och vilja.

Vissa hamnade i underdrift och sade att Allâh är varken innanför skapelsen eller frånskild från skapelsen, varken ovanför skapelsen eller nedanför skapelsen, varken bakom skapelsen eller framför skapelsen, varken till höger om skapelsen eller till vänster om skapelsen, medan andra hamnade i överdrift och sade att Han är överallt med Sin essens, precis som luften.

Vissa hamnade i underdrift och sade att Allâh har aldrig sagt ett ord medan andra hamnade i överdrift och sade att Han talar hela tiden och att Han fortfarande säger:

يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

”Iblîs! Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?”1

اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى

”Gå till Farao – han har gått för långt i sitt övermod.”2

138:75

279:17