Endast en otrogen läser sådär

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

Och Mûsâ som Allâh talade med ett verkligt tal.”1

Detta är hedrande utmärkelse till Mûsâ (´alayhis-salâm). Därav kallad för ”mannen som Allâh talade med” (كليم الله ).

Hâfidh Abû Bakr bin Mardûyah sade: Ahmad bin Muhammad bin Sulaymân al-Mâlikî berättade för oss: Masîh bin Hâtim berättade för oss: ´Abdul-Djabbâr bin ´Abdillâh berättade för oss:

En man kom till Abû Bakr bin ´Ayyâsh och sade: ”Jag hörde en man läsa såhär:

وَكَلَّمَ اللهَ مُوسَى تَكْلِيمًا

Och Allâh som Mûsâ talade med ett verkligt tal.”

Abû Bakr sade: ”Endast en otrogen läser sådär. Jag läste för al-A´mash som läste för Yahyâ bin Wâthib som läste för Abû ´Abdir-Rahmân as-Sulamî som läste för ´Alî bin Abî Tâlib som läste för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

Och Mûsâ som Allâh talade med ett verkligt tal.”

Anledningen att Abû Bakr bin ´Ayyâsh (rahimahullâh) blev så arg på mannen som läste så var att han förvrängde Qur’ânens formulering och betydelse. Denne tillhörde Mu´tazilah som dementerar att Allâh har talat med Mûsâ (´alayhis-salâm) eller någon annan skapelse. Vi har blivit rapporterade att några Mu´tazilah kom till en lärd och läste:

وَكَلَّمَ اللهَ مُوسَى تَكْلِيمًا

Och Allâh som Mûsâ talade med ett verkligt tal.”

Då sade den lärde: ”O son till en rutten kvinna! Vad gör du då med Hans (ta´âlâ) ord:

وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ

Och när Mûsâ kom till det möte Vi hade utsatt och hans Herre talade till honom…”2?

Det vill säga, det är omöjligt att vinkla och tolka.

14:164

27:143