Endast en obetydlig person förtalar de stora lärda

Fråga: Det finns ungdomar som avsiktligt praktiserar viss traditionell Sunnah som Izâr, högra öppningar i kläderna och korta kläder. Därtill förbjuder de att man ber om nåd för Ibn Hadjar, an-Nawawî och al-Albânî. Vad råder ni dessa ungdomar?

Svar: Det är en dålig handling och okunnighet från deras sida. Det är en förhatlig tillgjordhet. Må Allâh förbarma Sig över Ibn Hadjar, an-Nawawî och al-Albânî. Jag ber Allâh förbarma Sig över alla muslimernas lärda som har gått bort och leda de levande till det korrekta.

När människorna börjar förtala sina lärda, döda som levande, tyder det på ett förstört tillstånd. Ungdomarna skall ha ett mycket starkt intresse för att få kunskap och inte för att ha dåliga ideologier eller förtala de lärda, tidigare som senare.

Det är endast en liten och obetydlig person som förtalar de stora lärda. De måste ångra sig inför Allâh, be Honom om förlåtelse och be om nåd för de tidigare och senare. Allâh är barmhärtigare mot Sina tjänare än vad dessa är.