Endast en Bâtinî eller jude talar så om Mu´âwiyah och ´Amr bin al-´Âs

Fråga: Anses följande uttalande höra till att följeslagarna smädas:

”Mu´âwiyah och hans vän ´Amr besegrade inte ´Alî för att de var kunnigare än honom om vad som finns i själarna och inte heller för att de var mer erfarna än honom om att handla på ett gagnande sätt vid rätt tillfälle. De segrade för att de var fria och tog därmed till sig samtliga vapen medan han var fastbunden vid sina karaktärer när det var dags att välja stridsmedel.

Då Mu´âwiyah och hans vän tog till sig lögn, bedrägeri, svek, hyckleri och mutor, klarade ´Alî inte av att sjunka till denna djupa avgrund. Det är ju inte konstigt att de lyckades och att han misslyckades – detta är sannerligen ett misslyckande som är ädlare än samtliga lyckanden.”

Svar: Detta uttalande kommer antingen från en vidrig Bâtinî eller också från en  jude. En muslim uttalar sig inte på detta vis.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att ´Amr bin al-´Âs hör till paradisets folk. Mu´âwiyah är en av de främsta följeslagarna. En muslim misstänker inte dem.

Det de har gjort som de kritiseras för och som sprids av dessa människor, är bara lögn, falskhet, ett sätt att förklara människor vara vilseledda på samt ett exempel på hyckleri – och skydd sökes hos Allâh.

[1] Kutub wa Shakhsiyyât, sid. 242, av Sayyid Qutb.