Endast det lovliga stiger upp till Allâh

Kapitel 23: Allâh (ta´âlâ) sade:

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ

”Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp.”1

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ

”De goda orden stiger upp till Honom.”2

Abû Hamzah berättade att Ibn ´Abbâs sade:

”När Abû Dharr fick reda på att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade blivit sänd, sade han till sin broder: ”Lär mig kunskapen från den här mannen som säger att han får uppenbarelser från himlen.”

Mudjâhid sade:

”Den goda handlingen upphöjer det goda ordet. Till Honom som många vägar leder upp (ذِي الْمَعَارِجِ) betyder att änglarna stiger upp till Allâh.”

7429 – Ismâ´îl berättade för oss: Mâlik berättade för mig, från Abûz-Zinâd, från al-A´radj, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Änglarna som är hos er avlöser varandra natt och dag. De samlas i samband med Fadjr-bönen och ´Asr-bönen. Därefter stiger de som har tillbringat natten bland er upp varpå Han frågar dem – och Han vet bättre än de: ”Hur lämnade ni Mina slavar?” De säger: ”De bad när vi lämnade dem och de bad när vi kom till dem.”

7430 – Khâlid bin Makhlad sade: Sulaymân berättade för oss: ´Abdullâh bin Dînâr berättade för mig, från Abû Sâlih, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen skänker en motsvarighet av en dadel från en lovlig inkomst – och endast det lovliga stiger upp till Allâh – utan att Allâh godtar den i Sin högra Hand för att sedan föda den åt dess givare, liksom ni föder era fålar, så att den blir som ett berg.”

Även Warqâ’ berättade den från ´Abdullâh bin Dînâr, från Sa´îd bin al-Musayyab, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Endast det lovliga stiger upp till Allâh.”

170:4

235:10