Endast dessa råder till al-Mawdûdîs böcker

Fråga: Vad säger du om personen som råder att man läser Abûl-´Alâ’ al-Mawdûdîs böcker?

Svar: Han är antingen okunnig som inte vet vad som står i Abûl-´Alâ’ al-Mawdûdîs böcker eller också är han en Hizbî som är satt på prövning. Det är inte tillåtet att hålla med honom om detta och lyda honom i det.