Endast dessa förtalar Sâlih al-Fawzân

Fråga: Dessa dagar har det varit en tidningskampanj i Saudiarabien mot styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ och i synnerhet Shaykh Sâlih bin Fawzân al-Fawzân. Hur är studenterna skyldiga att förhålla sig till denna orättvisa kampanj som är ute efter att dra ned på de lärdas status?

Svar: Det råder inga tvivel om att detta är en ond propaganda. I princip är det endast en person med en nedsatt religiositet som förtalar och angriper de lärda.

Angående Shaykh Sâlih al-Fawzân tror jag inte att han förtalas av någon som inte har en bristfällig religiositet. Ingen förtalar honom om han inte har en nedsatt troslära eller ett nedsatt uppförande. Liknande fördömanden är i själva verket en komplimang till Shaykh Sâlih al-Fawzân och hans jämlikar.

Som en litterär kuriosa var al-Ma´rî hos ash-Sharîf al-Murtadhî som var en av Ahl-ul-Bayts lärda. Han… [oklart ljud] en av Shî´ah. Han var kunnig inom litteratur. Han talade om al-Mutanabbî. Då avvisade al-Ma´rî honom med orden:

”Om Abût-Tayyib endast hade haft visan ”Du som har positioner i hjärtan! Du har positioner!” skulle det räckt.”

ash-Sharîf blev arg och körde snabbt ut honom. Därefter sade han:

”Vet ni vad han ville säga? Han ville säga Abût-Tayyibs ord:

Om en bristfällig person kommer till dig och fördömer mig
är det bevis för mig för att jag är fullkomlig

Den som förtalar Shaykh Sâlih och hans jämlikar har i själva verket vittnat om Shaykh Sâlihs och hans jämlikars renhet.

Det jag vet om Shaykh Sâlih och hans jämlikar är att de är lärda och fromma och att de har vaksamhet för religionen och det här landet. Ingen ser ned på dessa förutom att han avslöjas i detta liv eller i nästa:

Om du ser någon nedvärdera Ahmad
skall du veta att han kommer att avslöjas

Han säger att om någon nedvärderar Imâm Ahmad så skall du veta att han kommer att avslöjas.

Jag ber Allâh att Han vägleder studenterna och sedan journalisterna och resten av samfundet. Studenterna kommer först. Studenten är ålagd att ursäkta sin broder om denne har en annan åsikt inom en fråga som det är möjligt att ha delad uppfattning om. Det finns meningsskiljaktigheter som vissa lekmän fördömer Shaykh Sâlih och hans jämlikar för. De gör det för att de antingen är hatiska mot vårt goda liv eller också okunniga för att de vill framhäva sig själva genom att kritisera andra. Men Allâh vägrar att något annat än sanningen råder och att falskheten förnedras. Vi ber Honom förnedra varenda en som vill förnedra de goda.