Endast dessa förtalar Mu´âwiyah och ´Amr bin al-´Âs

Publicerad: 2012-06-28
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/sites/default/files/bryhari–1427-3-3.mp3
Datum: 1427-03-03/2006-04-01
https://www.youtube.com/watch?v=imqrpTxsu-E

 

Fråga: Vad är domen för de författare och tänkare som förtalar följeslagarna som Mu´âwiyah (radhiya Allâhu ´anh) och ´Amr bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anh)?

Svar: Dessa människor är ädla följeslagare. Mu´âwiyah är en ädel följeslagare. Han var en av dem som skrev ned uppenbarelsen som mottogs av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han var muslimernas ledare efter ´Alî (radhiya Allâhu ´anhumâ). Allâh enade muslimerna via honom. Han har flera dygder. Det räcker ju att han var sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Han har väldiga dygder.

Även ´Amr bin al-´Âs har dygder. Han var en av Mudjâhidûn på Allâhs väg. Han var generalen som stod för erövringar. Han har sina positioner i islam.

Den ende som nedvärderar dem och förtalar dem är en okunnig person, hatisk person eller en person som är påverkad av Shî´ah som förtalar Mu´âwiyah, ´Amr bin al-´Âs och al-Mughîrah bin Shu´bah.