Endast dessa förtalar Ibn Taymiyyah

Ibn Taymiyyah föddes måndagen 10 eller 12 Rabî´-ul-Awwal 621. Han dog natten till måndagen 20 Dhûl-Qa´dah 728. Han blev 67 år.

De stora imamerna hyllade denna imam. De kallade honom för Shaykh-ul-Islâm, islams Shaykh. De skrev böcker om hans dygder. Historieböckerna och verken är fulla av hans namn.

Han nedvärderas endast av den som inte begriper hans storlek. Den som är okunnig om något förnekar det. Förstås.

´Allâmah och Imâm Bahâ’-ud-Dîn bin as-Subkî var rättvis när han sade om den som förtalade Ibn Taymiyyah:

”Jag svär vid Allâh att Ibn Taymiyyah endast hatas av en okunnig människa eller en lustfylld människa. Den okunniga människan vet inte vad hon säger och den lustfyllda människan lockas av sin lust från sanningen efter att hon har fått reda på den.”

Rättvis var även Shaykh, Imâm och sin tids ledare för Hanafiyyah Mahmûd bin Ahmad al-´Aynî när han nämnde den som förtalade Ibn Taymiyyah:

”Han är endast som skarabé1 som känner doften av en ros och dör direkt eller en skalbagge som dör av ljuset på grund av dess svaga syn. De saknar en undersökande läggning och ett upplyst tänk. De är bara tomma, ihåliga och ytliga.”