Endast dessa förnekar Ibn Saba’s existens

Fråga: Hur avvisas de som säger att ´Abdullâh bin Saba’ endast är en fantasifigur som saknar existens i historien?

Svar: De kan inte beljuga något som har rapporterats mångfaldigt bland muslimerna. ´Abdullâh bin Saba’ är ingen påhittad figur. Det är en känd person. De lärda har inte beljugit hans existens. De som säger att han är en fantasifigur vill endast dölja sin härkomst som de har byggt sin tro på. Det är deras syfte. De vill dölja sin osunda härkomst som de har byggt sin tro på. Man kan inte täcka solen med tyg. Solen är klar och lov och pris tillkommer Allâh. Inte skulle de lärda och historikerna hitta på en fantasifigur.