Endast den otrogne förtalar följeslagarna

Ibn ´Umar sade:

“En man sade under slaget vid Tabûk: “Vi har inte sett någon som är så glupsk, lögnaktig och feg som våra lärda” – det vill säga Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare. Då sade ´Awf bin Mâlik till honom: “Du ljuger. Du är en hycklare…”

Du är en hycklare… – Detta för att endast en hycklare beskriver Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare med dessa egenskaper.

Sålunda vet vi att den som förtalar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare är otrogen. Ty förtal av dem är i själva verket förtal av Allâh, Hans sändebud och Hans föreskrift.

Det är förtal av Allâh eftersom det är förtal av Hans vishet då det är Han som har valt ut det sämsta sällskapet till den bästa skapelsen.

Det är förtal av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) då de är hans följslagare. En person har ju sin väns religion. För att veta huruvida en person är bra eller dålig, tittar man på hans vänner.

Det är förtal av Hans föreskrift då följeslagarna är länken mellan oss och sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i överföringen av föreskriften. Om de då är på detta vis, så kan vi inte lita på denna föreskrift.